Girls Varsity Golf · Lexington Varsity Girls Golf, Region